Śluby 2020

  • AUTOR: Nowicjusze
  • 30 sierpnia 2020
Śluby 2020

29 sierpnia 2020 r. trzej nasi współbracia ks. Michał Gołąb, Sebastian Gensina oraz Jan Głąba, złożyli swoje pierwsze śluby wieczyste w Towarzystwie Jezusowym. Śluby przyjął o. Rektor Janusz Warzocha SJ, podczas uroczystej liturgii w dzień wspomnienia męczeństwa św. Jana Chrzciciela, w której uczestniczyli m.in. Socjusz Prowincjała PMA o. Wojciech Żmudziński SJ oraz socjusz Prowincjała PME o. Damian Mazurkiewicz SJ.

Homilię wygłosił o. Magister Nowicjatu Piotr Szymański SJ. Była ona niezwykle poruszająca, szczególnie, gdy padło pytanie: czy Chrystus jak spojrzy na nasze życia, czy zobaczy choćby cząstkę swojego życia? Ojciec Magister przytoczył także piękną myśl św. Augustyna:

„Późno Cię umiłowałem,
Piękności tak dawna, a tak nowa,
późno Cię umiłowałem.

W głębi duszy byłaś,
a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie,
bezładnie chwytając rzeczy piękne, które stworzyłaś.
Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą.

One mnie więziły z dala od Ciebie
– rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były.

Zawołałaś, krzyknęłaś,
rozdarłaś głuchotę moją.
Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica,

rozświetliłaś ślepotę moją.

Rozlałaś woń, odetchnąłem nią
– i oto dyszę pragnieniem Ciebie.
Skosztowałem – i oto głodny jestem, i łaknę.
Dotknęłaś mnie – i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim.”

Słowa homilii były bardzo poruszające i z pewnością pozwoliły wszystkim bardziej i głębiej przeżyć moment ślubów, który już sam w sobie był wielce poruszający. Pierwszy ślubował Jan Głąba, drugi Sebastian Gensina, a po nim Michał Gołąb. Wszyscy oni z niedającym się ukryć przejęciem, z wielkim namaszczeniem oraz należytą starannością wypowiadali, jakże piękne słowa:

„Wszechmogący wiekuisty Boże! Ja Jan/Sebastian/Michał, chociaż ze wszech miar niegodny, by stanąć przed Twym Boskim Obliczem, poruszony jednak dobrocią i nieskończonym Miłosierdziem Twoim oraz pobudzony pragnieniem służenia Tobie, ślubuję …”

Natomiast czwarty z nowicjuszy II roku, Mateusz Pawłowski złoży swoje śluby w odrębnym terminie w Krakowie.

Gratulujemy naszym współbraciom i życzymy im dużo pokoju i radości na obranej drodze życia, aby prowadziła ich do Boga, na Jego większą chwałę i ku zbawieniu dusz.

Pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach!

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top