Obłóczyny i wizyta prowincjałów

  • AUTOR: Nowicjusze
  • 11 lutego 2023
Obłóczyny i wizyta prowincjałów

2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej wspólnocie nowicjackiej miały miejsce obłóczyny braci z pierwszego roku. Owo święto jest zarazem dniem życia konsekrowanego. Wieczorem całym nowicjatem, wraz z ojcem Magistrem udaliśmy się na Mszę Świętą w katedrze oliwskiej, której przewodniczył ks. abp Tadeusz Wojda. Następnego dnia mieliśmy przyjemność gościć w seminarium diecezji Pelplińskiej. Zwiedziliśmy przepiękną gotycką katedrę i muzeum z wieloma cennymi zabytkami tj. Biblia Gutenberga. Miesiąc luty był miesiącem szczególnie ważnym dla całego collegium, gdyż w tym czasie miały miejsce wizytacje ojców prowincjałów, którzy odbywali sprawę sumienia z każdym z mieszkających tu jezuitów. Jest to ważny moment, w którym możemy porozmawiać z wyższym przełożonym i dowiedzieć się czegoś o naszej przyszłej misji. Jako pierwszy przyjechał o. Jarosław Paszyński, który odbył sprawę sumienia z braćmi z prowincji południowej. Następnie swoją obecnością zaszczycił nas o. Zbigniew Leczkowski, przełożony prowincji północnej.

Bracia z pierwszego roku, po odbyciu wielkich Rekolekcji i przywdzianiu stroju zakonnego czekają już na kolejną próbę – pracę w hospicjum. Natomiast drugi rok, musi się zmierzyć z monotonią codzienności.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top