Dzień za dniem  CodziennośćPo okresie intensywnych rekolekcji wielkopostnych powoli wracamy do normalnego trybu funkcjonowania w nowicjacie. Codzienne życie wypełnia nas modlitwa, praca i nauka. Czynnie uczestniczymy w życiu wspólnoty, biorąc udział we wszystkich...