Słownik

 

Abacum

– pomieszczenie przy jadalni; miejsce, gdzie nowicjusze wprawiają się w sztuce zmywania i wycierania naczyń.

Anioł

— nowicjusz starszego rocznika opiekujący się tymi, którzy zgłosili się do Zakonu i rozpoczęli miesięczną kandydaturę. Do jego zadań należy wprowadzenie kandydatów w zwyczaje życia nowicjackiego.

Apostolat

— jedno z zaangażowań zewnętrznych, duszpasterskich, jakie podejmują nowicjusze lub scholastycy w trakcie swych studiów.

Aula Rekreacyjna

— pomieszczenie wspólne, w którym zakonnicy spotykają się w czasie wolnym.

Bidel

— starosta wśród nowicjuszy, mający w stosunku do innych pewną władzę (nierozłączną z dziesiątkami niełatwych obowiązków). 

Carissimus

— (łac.: najdroższy) tradycyjny sposób zwracania się do nowicjusza przez starszych jezuitów.

Czytanie duchowe

— czytanie lektury o tematyce duchowej.

Ćwiczenia duchowne (Ćwiczenia duchowe)

— książeczka napisana przez św. Ignacego, opisująca sposób odprawiania rozmyślań, rachunków sumienia itp.; rekolekcje ignacjańskie oparte na wskazaniach wspomnianego świętego, podzielone na cztery etapy — tzw. tygodnie; wszystkie modlitwy oraz spotkania z kierownikiem duchowym.

Deo gratias

 — (łac.: Bogu niech będą dzięki) na refektarzu również znak, że można prowadzić rozmowy.

Dom

— każda placówka jezuicka, niezależnie od jej statusu i charakteru.

Druga probacja

— okres formacji obejmujący: nowicjat, studia oraz czas pracy, aż do rozpoczęcia trzeciej probacji.

Dyspensa

 — pozwolenie lub zwolnienie z obowiązku udzielane przez przełożonego.

Dzień willowy

— dzień wolny od zajęć, połączony z wyjściem na willę.

Emaus

— wyprawa odbywająca się po Świętach Paschalnych; nowicjusze na cały dzień opuszczają kolegium, aby nawiedzać lokalne miejsca kultu religijnego; nazwa nawiązuje do Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,13).

Fleksorie

— w nowicjacie pół godziny dowolnej modlitwy.

Funkcje nowicjackie

– drobne, obowiązki, dotyczące różnych obszarów życia wspólnotowego, powierzone nowicjuszom i traktowane jako jedne z prób.

Generał

— jezuita sprawujący największą władzę w Zakonie.

Gorzkie żale

— żartobliwie: konferencja porządkowa; przypomnienie reguł życia wspólnotowego.

Introdukcja

— obrzęd uroczystego przyjęcia kandydatów do nowicjatu.

Kandydat

— osoba przyjęta na pierwszą probację, przed introdukcją.
Kandydatura — czas próby poprzedzającej formalne przyjęcie – nowicjatu.

Kolegium

— dom zakonny w którym mieszkają jezuici w trakcie formacji.

Krajka

 wąski płócienny lub tkany pas, wiązany na sutannie przez nowicjuszy.

Laboresy

– prace wykonywane przez nowicjuszy w ramach dbania o porządek i higienę w kolegium.

Magis

– (łac.: bardziej) to słowo wyraża pragnienia każdego jezuity.

Magister

 – mistrz nowicjatu; przełożony mający wgląd do sumień nowicjuszy.

Mattony

 – gra karciana pamiętająca czasy ojców białoruskich; przypomina trochę mieszankę Piotrusia i wojny.

Medytacja

 – godzinne rozmyślanie; modlitwa podejmująca zwykle treści Pisma Świętego.

Nawiedzenie

– udanie się do kaplicy na krótką modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Nasi

– jezuici o sobie, niezależnie od stopnia. stażu życia zakonnego oraz narodowości.

Nowicjat

– u jezuitów dwuletnia próba, po której składa się wieczyste śluby; jest to dla nowicjusza ważny czas rozeznania swego powołania, pod czujnym okiem formatora.

Obłóczyny

obrzęd przyjęcia sukni/sutanny zakonnej.

Opowieść pielgrzyma

– autobiografia św. Ignacego z Loyoli; tradycja stanowi, że nowicjusze pierwszego roku, idąc w ślady założyciela, również spisują historię swojego życia.

Peregrynacja

 – wędrówka; jedna z prób nowicjuszy; kilkudniowa, piesza pielgrzymka do Rostkowa (miejsca narodzin św. Stanisława Kostki SI) bez żadnych środków do życia.

Probacja

– (łac. próba) okres formacji kandydata (Pierwsza Probacja), nowicjusza (Druga Probacja); kilkumiesięczny okres (Trzecia Probacja) przed złożeniem uroczystej Profesji.

Prowincjał

 – główny przełożony prowincji.

Próby nowicjackie

 – elementy formacji mające na celu przystosowanie i uodpornienie na trudne sytuacje życiowe; m.in. szpitalna, katechetyczno-wspólnotowa, peregrynacyjna, Wielkie Rekolekcje.

Przechadzka

 – spacer, rozumiany jako punkt dnia w harmonogramie nowicjackim.

Puncta

 – forma przygotowania do medytacji; w nowicjacie przygotowywane samodzielnie wieczorem lub dawane przez przełożonych.

Rekreacja

– forma wspólnotowego spędzania wolnego czasu; w nowicjacie obowiązkowy punkt dnia; spotkanie na auli rekreacyjnej przy kawie, muzyce i prasie.

Skupienie

– jeden lub kilka dni poświęconych wyciszeniu i modlitwie.

Socjusz Magistra

– (łac. towarzysz Magistra) najbliższy współpracownik o. Magistra; odpowiedzialny za funkcjonowanie nowicjatu w sferze materialnej.

Subbidel vel Submanduktor

– nowicjusz odpowiedzialny za zaopatrzenie nowicjatu; w szafie subbidela można znaleźć środki czystości, niezbędne kosmetyki, artykuły papiernicze, a także słodycze.

Śluby zakonne

– wieczyste przyrzeczenie Bogu posłuszeństwa, ubóstwa i czystości; dla jezuitów charakterystyczny jest czwarty ślub – posłuszeństwa papieżowi.

Trzydniówka

– modlitewne skupienie, trwające trzy dni, najczęściej w milczeniu; czas poświęcony na modlitwę i duchową odnowę.

Upomnienie braterskie

 – przyjacielskie i życzliwe zwrócenie uwagi lub wytknięcie błędu między współbraćmi.

Wielkie Rekolekcje

– rekolekcje miesięczne, obejmujące cztery tygodnie Ćwiczeń Duchownych; jest to największa próba dla każdego nowicjusza i zarazem mocne przeżycie duchowe.

Willa

– dom wypoczynkowy, zwykle należący do kolegium lub domu formacji.

Zmiana funkcji

– uroczyste ogłoszenie nowych zadań i funkcji dla każdego nowicjusza.

Współbracia

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.