Codzienność

 

Codzienność

Życie w nowicjacie jezuickim to nieustanny proces formacji. Każdy dzień wypełniają liczne zajęcia, które mają na celu kształtowanie ducha, umysłu i ciała nowicjuszy. Ważną rolę odgrywają tutaj konferencje, rekolekcje i warsztaty, podczas których zagłębiamy tajemnice wiary i uczymy się życia zgodnie z Ewangelią. Oprócz codzienny zajęć mamy możliwość brania udział w życiu domu i parafii.

Ostatnio u nas:

Codzienność

Codzienność

Dzień za dniem  CodziennośćPo okresie intensywnych rekolekcji wielkopostnych powoli wracamy do normalnego trybu funkcjonowania w nowicjacie. Codzienne życie wypełnia nas modlitwa, praca i nauka. Czynnie uczestniczymy w życiu wspólnoty, biorąc udział we wszystkich...

Powrót po próbach

Powrót po próbach

Powrót po próbach  Trzy miesiące doświadczeniaPo trzech miesiącach intensywnych doświadczeń nowicjusze pierwszego roku powrócili do domu w Gdyni. Za nimi czas Wielkich Rekolekcji – 30 dni w milczeniu, skupienia na modlitwie i introspekcji. Następnie doświadczyli...