Dzień za dniem

 

Codzienność

Po okresie intensywnych rekolekcji wielkopostnych powoli wracamy do normalnego trybu funkcjonowania w nowicjacie. Codzienne życie wypełnia nas modlitwa, praca i nauka.

Czynnie uczestniczymy w życiu wspólnoty, biorąc udział we wszystkich jej aspektach, od wspólnych posiłków i modlitw po prace porządkowe i obowiązki związane z funkcjonowaniem domu.

Powróciły już zajęcia z języków obcych – łaciny i angielskiego – które są ważnym elementem naszej formacji