Codzienność

Codzienność

Dzień za dniem   Codzienność Po okresie intensywnych rekolekcji wielkopostnych powoli wracamy do normalnego trybu funkcjonowania w nowicjacie. Codzienne życie wypełnia nas modlitwa, praca i nauka. Czynnie uczestniczymy w życiu wspólnoty, biorąc udział we...
Powrót po próbach

Powrót po próbach

Powrót po próbach   Trzy miesiące doświadczenia Po trzech miesiącach intensywnych doświadczeń nowicjusze pierwszego roku powrócili do domu w Gdyni. Za nimi czas Wielkich Rekolekcji – 30 dni w milczeniu, skupienia na modlitwie i introspekcji. Następnie...