Tags

Tags: Ukraina
Jezuici pomagają

Ostatni miesiąc to był intensywny czas w naszym nowicjacie. Z dniem 20 lutego nasi bracia z drugiego roku wyjechali na próby katechetyczno-wspólnotowe do Nowego Sącza, Opola, Łodzi. Dla pierwszego... Czytaj więcej

Top