Obłóczyny AD 2021

  • AUTOR: Nowicjusze
  • 4 lutego 2021
Obłóczyny AD 2021

Zgodnie z tradycją, w Dzień Życia Konsekrowanego pierwszy rok nowicjatu przyjął długo wyczekiwany strój zakonny. W skrócie cytując o. Grzegorza Gintera, który wygłosił nam tego dnia homilię:

Niech jego przyjęcie będzie uzewnętrznieniem przemiany wewnętrznej, która się dokonała podczas miesięcznych rekolekcji.

Każdy otrzymał również różaniec i Konstytucje TJ, a na koniec złożyliśmy akt zawierzenia się Maryi, Królowej Towarzystwa Jezusowego.

Również tego dnia nowicjusze Prowincji Polski Południowej TJ zdali sprawę sumienia przybyłemu do Gdyni dzień wcześniej ojcu Prowincjałowi Jarosławowi Paszyńskiemu. Ojciec towarzyszył nam na wszystkich posiłkach, a także na wieczornej rekreacji aż do obiadu dnia następnego.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top